2012-05-08

Enkla trafiklösningar – nyckeln till framgång


Att vänta på Huvudstatunneln löser ingatrafikproblem inom de närmaste 20 åren och vi ska inte inbilla oss attFörbifart Stockholm kommer att minska trafiken i Solna.
Trafiksituationen i Solna är ohållbar och Solna behöverarbeta strategiskt och långsiktigt för att minska biltrafiken. Trafik och miljöär två centrala frågor för Miljöpartiet. För oss handlar det om människorshälsa och om att ta ansvar för framtiden och kommande generationer. Men detborde inte vara en partipolitisk fråga. Solnabornas lidande av högapartikelhalter, hög bullernivå och begränsad framkomlighet torde vara alla politikers angelägenhet. Vi efterlyser en partipolitisk blocköverskridande överenskommelse om trafiken i Solna, och det NU.
Miljöpartiet i Solna har tagit fram ett program med enkla och effektiva lösningar som kan förändra trafiksituationen i Solna inom en nära framtid.
Förra veckan startade vi en kampanj ”Modernisera trafiken i Solna” som syftar till att i dialog med Solnaborna diskuterar våraförslag till trafikåtgärder och lyssnar till hur Solnabor upplever trafiken istaden. Under två dagar förra veckan diskuterade vi trafiksituationen i Solnamed över 100 Solnabor. Och jag kan lova, Solnaborna vill se en rejäl förändringav trafiksituationen. I Huvudsta är många upprörda över att det kan ta 30minuter att åka 300 meter under rusningstid och flera är besvikna på att Solnastads enorma expansion och många nybyggnationer leder till en begränsadframkomlighet. I Ulriksdal berättade förbipasserande att de upplever att bullermivåerna höjts och trafikmängden ökat markant sedan trängselavgifter infördes i Stockholm. Och oavsett var vi träffat Solnabor har vi mött personer som ansett att stadens cykelbanor är under all kritik.
I vårt program för en modernare trafik i Solnapresenterar vi enkla lösningar som kan ge resultat:
Begränsa genomfartstrafiken
  • Inför trängselavgifter.
  • Sänk hastigheten i bostadsområdena.
  • Inför bussfiler på huvudleder i Solna under rusningstid.
Erbjud pendlare och besökare att åka kollektivt
  • Öka utbudet av kollektivtrafik.
  • Uppmuntra arbetsgivare att erbjuda anställda SL-kort istället för gratis parkering.
  • Inför evenemangsbiljetter som inkluderar gratis kollektivtrafik.
Gör det enklare att cykla
  • Ta fram en cykelplan som kopplar ihop stadens cykelbanor och förkortar cyklisternas resväg.
  • Underhåll cykelbanorna under hela året.
  • Säkra cykelparkeringar vid skolor, centrum, tågstationer och busshållplatser

Susanne Nordling, gruppledare (MP) Solna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar