2012-09-06

Ökad öppenhet och demokrati i Solna


Det moderatledda politiska styret i Solna förbiser alltför ofta människors vilja att kunna påverka beslut som staden tar.  Kommunen arbetar idag alltför slutet. Bristande insyn och öppenhet kan också vara en grogrund för en kultur där mutor och korruption inte upptäcks i tid. Skandalen kring Arenabolagen och nu senast Uppdrag gransknings två program om Solna stad väcker många frågor.
Är bristande personalresurser, det egentliga problemet? Policys och politiska beslut kanske finns men man hinner inte uppdatera rutinerna och verkställa, för det dagliga arbetet tar all tid? Tröghet i uppdatering av tekniska system? Arbetsledningsproblem? Policys och politiska beslut blir kanske en fernissa som döljer de verkliga problemen? 
Av kommunens budget går 49% till externa aktörer, är det en fråga om alienation d.v.s. har man kommit för långt bort både från verksamheterna och Solnas uppdragsgivare, medborgarna? Blir medborgarna till konsumenter och kunder istället för uppdragsgivare? Eller råder det en fartblindhet som inte reflekterar över demokratins villkor och förutsättningar?
Om det finns rena lagöverträdelser mot Solna är det polis,  åklagares och rättsväsendets uppgift att avgöra, men kommunen har ett eget ansvar att arbeta med värdegrund och kunskap om det demokratiska systemet som involverar alla parter, medborgare, politiker, arbetstagare och entreprenörer. Ytterst vilar ansvaret på politikerna.
Från Miljöpartiet ser vi ett stort behov av upprättelse för demokratins förutsättningar i kommunen. Bristen på öppenhet vill Miljöpartiet bryta genom att förändra beslutsprocesserna, genom att säkerställa den demokratiska kontrollen och ge alla Solnabor möjligheter att vara med och forma nutidens och framtidens Solna.  En stark lokaldemokrati är en av grundstenarna i Miljöpartiets arbete för ett långsiktigt hållbart Solna. I detta ligger också öppenhet och insyn som gör att medborgarna kan följa och kontrollera hur skattepengarna används.

Miljöpartiet har tagit fram förslag som stärker demokratin i Solna och ökar sammanhållningen i staden. Våra förslag syftar också till att ge medborgarna förtroende för det politiska arbetet. 

http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=263125

Susanne Nordling
Gruppledare för Miljöpartiet i Solna

2 kommentarer:

  1. Vi vill ha ett hållbart Solna och frågan om ombygge av armégatan är otroligt.Den har byggts och lagats 3 ggr sen 2007.Det är slöseri med resurser och dessutom knepigt/ farligt för trafik och äldre och de med barnvagn med alla hinder. Kommer ej bli bättre flöde om vi breddar, bara mer bilar. Låt bli arméfatan och börja med trängselavgifter.

    SvaraRadera
  2. Hej Rosan
    Håller fullständigt med dej. Ju fler filer som öppnas desto fler bilar kommer att åka där. Tror heller inte att köerna kommer att minska eftersom det rör sig om en kortare sträcka av Armegatan som ska få fyra filer. När frågan var uppe till beslut i kommunstyrelsen i måndags, 15 oktober, yrkade jag att ärendet skulle återremitteras för att andra förslag skulle tas fram för att öka framkomligheten. Problemet i grunden är ju att det är för många bilar som kör på Armegatan.
    Susanne Nordling

    SvaraRadera