2013-09-05

Råstasjön - Nya planinriktningen får förödande konsekvenser

Nordväst om Råstasjön vid tennishallen och folkets hus, är en mycket viktig plats för bl.a. den rödlistade mindre hackspetten, näktergal, korridor för rådjur mm från Ursvik , ängsbiotop vid tennishallen, liksom den täta vegetationen ner mot matplatsen för rådjur och fåglar. Det finns också sju fladdermössarter i skogen norr om sjön, vilket är en raritet.

Nu planerar majoriteten att bygga tätt och mycket på detta område. Om planen genomförs innebär det oåterkalleliga skador på Råstasjöns mycket känsliga och sammanhängande ekologiska system och natur - och rekreationsvärden. Nyligen utsågs området vid Råstasjön av Världsnaturfonden till det mest skyddsvärda området i Stockholms län inom deras kampanj Svenska Pärlor.  

Här motionerar massa människor på utegymmet, ängen, skogen och stigarna och njuter av den fina, lummiga grönskan, lugnet och fågelsången. Byggandet på den lilla yta man planerar för kan istället ske på andra platser.  Men man har bestämt att bygga ut Arenastaden mot Ör och öka trafiken, exploateringen och flödet av folk vid Råstasjöns Norra sida av ekonomiska skäl.

För att vinna så lite i form av bostäder, är man beredd att förstöra så mycket av livskvalitet som detta unika natur- och rekreationsområde dagligen ger 10 000-tals människor. 

Idag vet vi hur viktigt området är både ur natur – och rekreationssynpunkt, så att fortsätta att planera för en omfattande bebyggelse i området känns respektlöst mot både människor, djur och natur.

Staffan Halldin (MP)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar