2013-03-07

Råstasjöns gröna lunga är ovärderlig för Solna.


Bostäder planeras i den gröna lunga som är själva navet och den absolut värdefullaste delen av hela området kring Löt- och Råstasjön och mer unik än Hagaparkens miljö. Lötsjön med golfängarna, är mer av stadsparksmiljö, med mycket asfalterade parkvägar, mindre lummig grönska, mindre fågelsång och mindre naturvärden än runt Råstasjön.  Området är ytterst olämpligt för bebyggelse, också med tanke på sumpmarken och den begränsade ytan. Staden har själv pekat ut flera nya utvecklingsområden i Bagartorp, Bergshamra, Hagalund, Huvudsta och Solna City, där det finns potential att bygga nytt. Anmärkningsvärt är att endast stadsbyggnadschefen skrivit under detaljplaneförslaget. Normalt brukar även stadsarkitekten skriva under. Man kan därför fråga sig vem som har tagit fram förslaget, tydligen inte någon som vill stå för detta utåt i alla fall.  Inte så konstigt kanske, när alldeles för lite hänsyn har tagits till det stora värde som området har för folkhälsan, livskvalitén och Solnas attraktionskraft.  Den lummiga grönskan intill vattnet, med lagom mjuka skonsamma parkstigar på drygt 2,1 km runt Råstasjön, är så viktig för tiotusentals invånare.  En tidig morgon för någon vecka sedan, mötte jag Pia Sundhage, som joggade och verkligen såg ut att njuta av naturupplevelsen runt Råstasjön.
Tillsammans med det sammanhängande gröna stråket vid Lötsjön och golfängarna i Sundbyberg finns en Hälsans stig på 5 km, kungligt invigd med pompa och ståt. Den gröna miljön har unika naturvärden och motionsslingor, tillgängliga för promenader, löpning och naturupplevelser alla dagar året runt, vilket gör området ovärderligt både för folkhälsan, trivseln och attraktionskraften i både Solna och Sundbyberg.
Folkhälsotalen skulle kraftigt försämras i Solna och Sundbyberg om Råstasjöns unika naturmiljö inte bevaras som det är idag. Arenastaden har redan belastat området till sin maxgräns och en ytterligare bebyggelse, utöver den redan beslutade framför Arenan, skulle ge irreversibla skador på växt- och djurliv, samt på rekreationsvärden och på Solnas attraktionskraft.
Tillgängligheten för tiotusentals invånare som här får sin viktigaste motion och rekreation varje dag året runt, med lagom långa motionsslingor för att just hinnas med på morgonen eller kvällen  är ovärderligt för livskvalitén och folkhälsan.  Stressade människor och människor i obalans kan koppla av i området, med den starka naturupplevelsen som terapi. 
Föreningar och skolklasser utnyttjar området regelbundet för motion, exkursioner, fågelskådning m.m. En majoritet av invånarna i Solna och Sundbyberg vill stoppa all ytterligare bebyggelse i Solnas viktigaste rekreationsområde och det är något politikerna måste följa. Någon ytterligare bebyggelse i grönområdet runt Råstasjön är enligt medborgarna inte önskvärd. Inte ens utanför strandskyddet. Ärendet kan komma att bli den viktigaste valfrågan 2014.
Staffan Halldin MP Solna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar