2013-02-13

Råstasjön - Solnabornas viktigaste rekreationsområde - hotas av alliansen


Det har nog inte undgått solnaborna att Råstasjön som är Solnabornas populäraste rekreationsområde nu hotas av den moderatledda majoriteten som vill bygga 1800 bostäder norr om Råstasjön inom strandskyddat område.

Miljöpartiet har tidigare förordat naturreservat vid Råstasjön. Det var en motion 2008 från vänsterpartiet som vi stödde. Motionen kom till efter en intensiv period 2007, då besluten om nya nationalarenan togs i fullmäktige. I den fördjupade översiktsplanen skrevs in att planens intention är att bevara de värden som Råstasjön utgör. Detta tillsammans med strandskyddet tyckte majoriteten räckte som skydd för Råstasjöns naturområde och avslog motionen.

I översiktsplanen för 2006-2025 finns också en tydlig skrivning om att Solna stad har för avsikt att bevara kvarvarande strandskyddsområden intakta.

Därför är det besynnerligt att alliansen i stadsbyggnadsnämnden i december 2012 släppte fram den detaljplan som nu är ute på samråd. Ännu konstigare blir det när stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Ekegren (FP) igår gör en kovändning i DN Stockholm och nu tycker att området borde bli naturreservat. Samma sak stod att läsa i Mitt i Solna. Undrar om han har resten av alliansen med sig?

Redan tidigare fick jag en känsla av han slog knut på sig själv med sina uttalanden. Genom att han som högste ansvarig först klubbar igenom detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden för att sedan säga något i stil med, vi testar bara för att se om medborgarna är med.

Området är strandskyddat, bara detta faktum borde ha fått majoriteten att slänga förslaget direkt i papperskorgen. Strandskyddet har införts för att förhindra exploatering om ”förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv försämras eller om livsbetingelserna för djur- och växtlivet försämras på ett oacceptabelt sätt”. Strandskyddet kring Råstasjön har särskilt starka motiv.

Cirka 25 000 solnabor har detta som sin stadsdelspark, dvs har cirka 500-800 meter från bostaden, med ytterligare bostäder på gång i närtid vid nya Arenan och gamla Råsundastadion.
Till ekologiskt särskilt känsliga områden räknas just Råstasjön, med rekreation och som spridningskorridor för växter och djur på både dess norra och södra sida. Sedan ska vi inte glömma rödlistade fågelarter och den skygga vattenrallen som här kan beskådas på nära håll och de vackra hägrar som är ett unikt inslag i en storstadsmiljö.

Om vattnet och stränderna skall kunna fortsätta att vara några av Solnas största rekreationstillgångar så måste de också skyddas, vårdas och utvecklas – inte exploateras såsom föreslås i detaljplanen som är ute på samråd. Må nu alla goda krafter hjälpas åt för att rädda naturområdet kring Råstasjön.

Susanne Nordling, gruppledare MP Solna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar