2012-10-19

Ge barnen en giftfri vardag I barn-och utbildningsnämnden den 17 oktober  tog vi beslut om min motion ”Ge barnen en giftfri vardag”.

Alliansen röstade avslag till motionen med motiveringen att det finns andra saker som ska prioriteras. Det lades också fram argument om att flera förvaltningar måste bli inblandade och att det i så fall kostar pengar.

Jag tror ju inte att en giftfri vardag för barnen och alltså miljödiplomering av förskolor behöver innebära en särskilt stor omställning. Framförallt för att kompetens redan borde finnas på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och för att många förskolor i Solna redan arbetar aktivt med miljöarbete och har registrerat grön flagg. Det finns alltså mycket god vilja och engagemang hos dessa förskolor och med lite stöd skulle de kunna göra ett ännu bättre jobb för sina barns arbetsmiljö.

Min motion inriktar sig på att få bort gifter ur barns vardag. Gifter som långsamt släpps ut ur leksaker, textilier, möbler mm och skadliga kemikalier som används i rengöringsmedel, tvättmedel mm. Det kan till exempel handla om lösningsmedel i tuschpennor eller mjukgörare i plastleksaker som barn suger på. Det kan också handla om cancerframkallande flamskyddsmedel som långsamt släpps från sofftextilier eller bildskärmar. Anledningen till att jag skrev motionen är min oro över att våra barn dagligen exponeras för en cocktail av olika kemikalier vars långsiktiga effekter för deras hälsa vi inte har en aning om. Det är ofta känt vad enskilda kemikalier har för effekter men vad exponering för små doser av många olika kemikalier ger för effekter går inte att undersöka. Därför vill jag att barnens exponering av kemikalier ska minimeras så snart som möjligt.

Jag har små förhoppningar att motionen går igenom i kommunfullmäktige nu när nämnden röstade avslag. Och jag är samtidigt förvånad över alliansens ovilja att förbättra våra barns arbetsmiljö.

Minna Thullberg (MP)
Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar