2012-12-20

MP kräver bättre skolmiljöer


Solna har ett antal skolbaracker på platser med tillfälligt bygglov.  Barackerna är ingen vidare tillgång i stadsmiljön och har oftast väldigt trista gårdar.
Barackerna bakom Tallbackaskolan

Jag tog upp skolbarackerna i en interpellationsdebatt på senaste kommunfullmäktige. Dels undrade jag vem som ansvarar för byggnaderna och dels vilka krav Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ställer på skolornas inne- och utemiljö.
Svaret på den senare frågan var att BUN inte ställer några krav, varken ur ett estetiskt eller pedagogiskt perspektiv. Rektorerna får nöja sig med de lokaler de får från Stadsbyggnadsförvaltningen. Och någon vidare investeringsvilja verkar inte finnas, trots att barackerna ofta står längre än fem år. Därför ser det på många håll rätt så trist ut. Ett exempel är barackerna bakom Tallbackaskolan, som har en skolgård utan det minsta spår av grönska. Jag tycker att alla barn i Solna ska ha rätt till en god lärandemiljö, en förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas och trivas.

Bernhard Huber MP, ledamot i stadsbyggnadsnämnden Solna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar